கடலோடியின் வலைப்பதிவுகள்

Monday | July 25th, 2016

THE LATEST

சில ப‌ற‌வைக‌ள் - ஜூராங் பறவைகள் பூங்காfrom January 19th, 2009

இட‌ம்: ஜூராங் ப‌ற‌வைக‌ள் பூங்கா, சிங்க‌ப்பூர்

[tags] White-Crested Laughing Thrush, Garrulax Leucolophus, [/tags]

Read more…

இரவு நேரம் - PIT ஜூலை போட்டிக்கு

ஜுலை மாத PIT போட்டிக்கு
[tags] PIT போட்டிக்கு, இரவு நேரம், இரவுக் காட்சி[/tags]

யாரு அந்த Benny Lava

யாரு அந்த Benny Lava ?
Benny Lava - விற்கு யூடியுபிலும் இணையத்திலும் உலகெங்கும் இருந்து பயங்கர ரசிகர் பட்டாளம். நீங்களும் வந்து பார்த்து மகிழுங்கள்.
விக்கிப்பீடியா
Benny Lava கூகுள் தேடல்

ஒருத்தரு பெரிய ஆராய்ச்சியே பண்ணி இருக்குறாரு !!!
who is Benny Lava?
Benny Lava revisited
[tags]Benny Lava, Buffalax, Buffalaxed, Prabhu Deva, பிரபு தேவா, பென்னி லவா [/tags]

பறவை - கிங் பிஷர்

பறவை - கிங் பிஷர்

அந்திநேரம் - கடற்கரை

அந்திநேரம்  - கடற்கரை
[tags] Dusk, அந்திநேரம், கடற்கரை, மாலை [/tags]